PKF paslaugos tai su administravimu susijusios paslaugos investuotojams apimančios viską ko reikia sklandžiam fondo funkcionavimui.
 Fondo veiklos pristatymas,
 Sklandaus komunikavimo tarp investuotojų užtikrinimas
(per internetinį puslapį, per emeilą, per SMS, per chat’inimą..
taip pat komunikavimo istorijos išsaugojimas).
 Narių pateiktų idėjų
o išplėtimas,
o detalizavimas,
o priskyrimas priimtinam investiciniam modeliui,
o paruošimas svarstymui,
o paskleidimas nariams kaip investavimo pasiūlymas.
 Narių pastabų, rizikų ir įžvalgų susijusių su svarstoma idėja surinkimas, sisteminimas ir pateikimas prie svarstomos idėjos.
 Idėjos pasiulymo galutinio modelio (ar keliu) kaip investicinio pasiūlymo parengimas.
(Priskiriant ir įvardint kurie nariai, bus vykdytojai, kurie auditoriai ir kurie administratoriai, kas bus investuotojai.
Taip pat pateikiant platų galimų idėjos realizavimo rezultatų ir ju įtakos investuotojams aprašymą. (Įtraukiant pelno, nuostolio pasiskirstymą, rizikų egzistavimą)
 Apklausų ir balsavimų tarp fondo narių organizavimas.
 Pasirinkus idėja vykdymui, dokumentuotas investicijų surinkimas, jei reikia uab’o sukūrimas.

Close Menu