Šis uždaras privataus kapitalo fondas yra vieta kur:

    idėjos virsta verslais,
    investicijos grįžta su pelnu,
    o fondo nariai dalyvauja verslų valdyme (kaip akcininkai arba išrinkti vadovai).

Čia nariai dalinasi įdėjomis kur ir kaip pelningai investuoti fondo kapitalą. Jie yra vieninteliai investuotojai ir vykdo su fondo (arba su verslų) veikla susijusias užduotis. Mūsų investicinė galia ir veikla sparčiai auga dėl sumanių/įžvalgių/kūrybingų narių, bei sklandaus veiklos administravimo.
 

Close Menu